HMS-KORTLESER INFOBRICInfobric kontrollboks monteres enkelt på eksisterende dører og porter. De som jobber på arbeidsplassen behøver bare å lese sitt HMS-kort på den medfølgende kortleseren for å få adgang.

Tilstederegistrering via kontrollboksen.
Kontrollboksen er et trygt alternativ som kommuniserer med webtjenesten Infobric Ease, der du enkelt styrer adgang og får tilgang til tilstedelister samt rapporter. De som er virksomme på arbeidsplassen kan i samme lesning av HMS-kortet bevilges tiltrede, og få registrert at man er tilstede.


Slik fungerer det

Boksen kobles til portstyringen, men kan også monteres som en elektronisk lås i døren.  Kontrollboksen leveres med to kortlesere for porter, og én kortleser og trykknapp for dører. Vi leverer over hele Norge ferdig montert og testet adgangskontroll på våre skyvergrinder og rotasjonsgrinder.  

Boksen kommuniserer trådløst via mobilnettet med Ease, og trenger ikke å kobles til en sentralenhet. Det blir derfor færre kablinger på arbeidsplassen, som er kostnadsbesparende i tillegg til at faren for driftforstyrrelser reduseres. Både SIM-kortet og det innebygde modemet er inkludert i kostnaden for kontrollboksen. 

Kontrollboksen er skapt for å kunne tåle tøffe forhold samt for alle typer værforhold. Enheten er mobil, og kan enkelt flyttes rundt og nedmonteres for bruk på ny arbeidsplass. 
 
Rotasjonsgrind

Bruk vår Rotasjonsgrind Ask for kontroll av innpassering og hvem som befinner seg på byggeplassen. Rotasjonsporten er knyttet opp mot Infobric Ease og slipper kun gjennom personer med tillatelse aktivert på sitt obligatoriske HMS-kort. Dette gir en sikker og oversiktlig personadgang. Inn- og utpassering i portene lagres i Infobric Ease.  Våre grinder, både rotasjons- og Skyvegrind Balder Solid er svært robuste og bygget for et nordisk klima. 

Benytt våre ferdig monterte rotasjonsporter og hold kontroll på personpassering til og fra byggeplassen. Systemet loggfører automatisk tilstedeværelse i henhold til Byggherreforskriftens §15.


Ring +47 40 00 70 28