BYGGEPLASSKILT ANLEGGSOMRÅDE ADGANG FORBUDT

70cm x 100cm
Har du spørsmål? Ring oss:

Anleggsområde, Adgang forbudt, Bruk påbudt verneutstyr skilt.

Rostech Byggeplass skilt:
70cm x100cm

Varenummer: 100115