Løftesikring byggegjerder

Har du spørsmål? Ring oss:
Løftesikring byggegjerder hindrer uvedkommende å løfte byggegjerdene, gjerdene står mer stabilt og trygt. 

Varenummer: 100073