Turvatikas Safety Ladder er i dag en sterk aktør innen permanent fallsikring. Vår styrke ligger i produktekspertise og gode løsninger innen disse sikringssystemer. 

RosMek AS
, har den kompetanse og autorisasjon for oppfølgning av 
Turvatikas Safety Ladder i Norge. 
Opplæring for kompetent person utfører vi i hendhold til 
Turvatikas Safety Ladder sin godkjente læreplan.

Ved arbeid i mer enn to meters høyde og/eller der det er fallrisiko, skal du ifølge loven bruke fallsikringsutstyr. 
Vi kan tilby horisontale og vertikale faste systemer samt personlig utstyr for arbeid i høyden eller som forhindrer fall. 

Alle delene i Turvatikas Safety Ladder er av galvanisert eller rustfritt stål som tåler utsatte og krevende miljøer Fallsikringssystemene er utviklet for å øke bevegelsesfriheten i alle arbeidsstillinger og konstruert for alle typer arbeid.

RosMek AS
 er  autorisert importør av permanent fallsikring fra  Turvatikas Safety Ladder siden 1981.


Ring +47 40 00 70 28