Bønder - Høyball sikring

Sikring av rundballer mot beiteskader av hjort og elg.
Velg smalmasket element gjerde med  35 mm avstand mellom vertikale spiler.


Ring +47 40 00 70 28