ADGANGSKONTROLL

Grinder og porter kan leveres som manuell eller motorisert drift. Motorisert løsninger betjenes/styres med systemmer fra våre utvalgte samarbeidspartnere. Eksempel kan være kortleser for byggekort,  radioutsyr, GSM-åpner, tidsur,  nøkkelbryter, mm.


Ring +47 40 00 70 28