Mannskaps-kontroll/adgangskontrollKontrollboks monteres enkelt på eksisterende dører og porter. De som jobber på arbeidsplassen behøver bare å lese sitt HMS-kort på den medfølgende kortleseren for å få adgang.

Tilstederegistrering via kontrollboksen.
Kontrollboksen er et trygt alternativ som kommuniserer med webtjenesten til den enkelte leverandør, der du enkelt styrer adgang og får tilgang til tilstedelister samt rapporter. De som er virksomme på arbeidsplassen kan i samme lesning av HMS-kortet bevilges tiltrede, og få registrert at man er tilstede.


Slik fungerer det

Boksen kobles til portstyringen, men kan også monteres som en elektronisk lås i døren.  Kontrollboksen leveres med to kortlesere for porter, og én kortleser og trykknapp for dører. Vi leverer over hele Norge ferdig montert og testet adgangskontroll på våre skyvergrinder og rotasjonsgrinder.  

Boksen kommuniserer trådløst via mobilnettet, og trenger ikke å kobles til en sentralenhet. Det blir derfor færre kablinger på arbeidsplassen, som er kostnadsbesparende i tillegg til at faren for driftforstyrrelser reduseres. Både SIM-kortet og det innebygde modemet er inkludert i kostnaden for kontrollboksen. 

Kontrollboksen er skapt for å kunne tåle tøffe forhold samt for alle typer værforhold. Enheten er mobil, og kan enkelt flyttes rundt og nedmonteres for bruk på ny arbeidsplass.  
 
Rotasjonsgrind

Bruk vår Rotasjonsgrind Ask for kontroll av innpassering og hvem som befinner seg på byggeplassen. Rotasjonsporten er knyttet opp mot systemet/adgangskontroll og slipper kun gjennom personer med tillatelse aktivert på sitt obligatoriske HMS-kort. Dette gir en sikker og oversiktlig personadgang. Inn- og utpassering i portene. Våre grinder, både rotasjons- og Skyvegrind Balder Solid er svært robuste og bygget for et nordisk klima. 

Benytt våre ferdig monterte rotasjonsporter og hold kontroll på personpassering til og fra byggeplassen. Systemet loggfører automatisk tilstedeværelse i henhold til Byggherreforskriftens §15.


Ring +47 40 00 70 28

MANNSKAPS-KONTROLL/ADGANGSKONTROLL

Med spesialutviklet Byggekortleser kan du hente ut all informasjon om hvem som er til stede på byggeplassen. Arbeiderene registerer byggekortet sitt på Byggekortleseren når de kommer og går. Elektronisk bemanningsliste er tilgjengelig på web.

Hvordan den fungerer
Byggekortleseren monteres enkelt på byggeplassen i løpet av få minutter. Leseren monteres på dør, rondell eller kjøreport. Ved hjelp av innebygget relé åpnes sluttstykke eller port ved godkjent kort. Vi kan levere rotasjonsgrind/skyvegrind med ferdig påmontert lesere og testet på vårt lager. Alle arbeidstakere på byggeplassen er pålagt av Arbeidstilsynet til å være utstyrt med et HMS-kort/byggekort. Arbeidstakerne registrerer byggekortet på Byggekortleseren. Informasjonen sendes på internett trådløst ved hjelp av GPRS til en database hos leverandøren.

Man kan legge til kortnummer for hver enkelt som skal ha tilgang, eller alle kort i et firma. Du får tilgang til en nettside hvor du kan se hvem som er eller har vært på byggeplassen, og her bestemmer man enkelt hvem som skal få tilgang til byggeplassen.

Det kreves ingen opplæring for å kunne bruke Byggekortleseren.

Alltid oppdaterte rapporter
Fordi Byggekortleseren er koblet opp mot internett, vil du alltid ha tilgang til oppdaterte rapporter på bemanningssituasjonen på byggeplassen. Informasjonen oversendes kontinuerlig fra Byggekortleseren til databasen, og kan avleses hvor som helst, når som helst, via en webside på din PC eller mobiltelefon.


Ring +47 40 00 70 28